Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się 
w godzinach od 8.00 do 15.15.
NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej
.

Do 16.30 obsługiwani będą klienci w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II.
8, 22 i 29 sierpnia w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne zakresie rejestracji pojazdów.


Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się 
w godzinach od 8.00 do 15.15.
NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej
.

Do 16.30 obsługiwani będą klienci w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II.
8, 22 i 29 sierpnia w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne zakresie rejestracji pojazdów.


Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15 - w COM I, II, III, IV i V,  w COP i w USC. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.

Od 3 sierpnia 2020 r. zostaną wydłużone godziny obsługi klientów w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II  - sprawy będzie można załatwiać w godz. od 8.00 do 16.30.


1, 8. 22 i 29 sierpnia 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I, przy ul. G. Zapolskiej 4 będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów.

COP

Centrum Obsługi Podatnika mieści się w budynku przy ulicy Kotlarskiej 41 i obsługuje klientów w zakresie spraw związanych m.in. z:

 • podatkiem od nieruchomości
 • podatkiem rolnym
 • podatkiem leśnym
 • podatkiem od środków transportowych
 • opłatą skarbową
 • opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności nie podatkowych
 • opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • dokonaniem aktualizacji danych kontaktowych
 • potwierdzeniem profilu zaufanego

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Wrocław:


82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
-
opłata skarbowa

23 1020 5226 0000 6402 0417 8034
-
opłata za korzystanie ze wszystkich typów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (opłaty roczne i ratalne)

68 1020 5226 0000 6302 0417 4751
-
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

13 1020 5226 0000 6702 0417 4769
-
podatek od środków transportowych

08 1020 5226 0000 6002 0646 7312
- należności z tytułu profesjonalnej rejestracji pojazdów

COM

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15.
NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej
.

Do 16.30 obsługiwani będą klienci w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II.
8, 22 i 29 sierpnia w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne zakresie rejestracji pojazdów.


Centra Obsługi Mieszkańca  działają w budynkach UMW przy:

 • ul. G. Zapolskiej 4
 • pl. Nowy Targ 1-8
 • ul. W. Bogusławskiego 8,10
 • al. M Kromera 44
 • al. Karkonoska 45 (punkt CM Polmozbyt - tylko rejestracja pojazdów) - nieczynne do odwołania
 • ul. Hubska 8 - 16

Tablica ogłoszeń

Rejestracja pojazdów w soboty

8, 22 i 29 sierpnia 2020 roku (soboty), w godzinach od 8.00 do 13.00, COM I, przy ul. G. Zapolskiej 4 będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów.

Rejestracja pojazdów do godz. 16.30

Do 16.30 wydłużone zostały godziny obsługi klientów w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II (ul. G. Zapolskiej i pl. Nowy Targ)

Organizacja pracy Urzędu

OBSŁUGA Klientów odbywa się w godzinach od  8.00 do 15.15. Do 16.30 można załatwić sprawy dot. rejestracji pojazdów w COM i iCOM II.  NIECZYNNY jest punkt rejestracji pojazdów przy al. Karkonoskie.

Komunikat w sprawie obowiązku rejestracji jachtu

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, informuje że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zmianie ulegają przepisy w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, iż konsultacje projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021r. odbędą się w okresie: od 03.08.2020 r. do dnia 07.09.2020 r.

Obwieszczenie dot. polowania zbiorowego

Obwieszczenie dot. polowania zbiorowego, które będzie miało miejsce na terenie obwodu łowieckiego leżącego w granicach administracyjnych m. Wrocławia.

Wyniki III edycji programu stypendialnego dla artystów

Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu 152 wniosków przyznała stypendia w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie 25 osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

Bioodpady na Psim Polu

21 lipca rozpoczynamy obowiązkową selektywną zbiórkę bioodpadów na kolejnych wrocławskich osiedlach.

Konsultacje społeczne

Jak zazielenić ulicę Żeromskiego?

Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 lipca 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 lipca 2020 r.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie odroczenia terminu wnoszenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 czerwca 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 10 lipca 2020 r.

Przetargi i oferty miasta

zamówienie na: Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 60.000.000 zł, w wysokości 80.000.000 zł, w wysokości 90.000.000 zł i wysokości 72.602.941 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

zamówienie na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 60.000.000 zł, w wysokości 80.000.000 zł, w wysokości 90.000.000 zł i wysokości 72.602.941 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

nr sprawy ZP/PN/41/2020/WFN

zamawiający Gmina Wroclaw - Urząd Miejski Wroclawia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platformma zakupowa https://um-wroc.logintrade.net

zamówienie na: Realizacja "Wrocławskiego programu kontroli liczebności komarów" w 2020 roku przy zastosowaniu zintegrowanych metod

zamówienie na Realizacja "Wrocławskiego programu kontroli liczebności komarów" w 2020 roku przy zastosowaniu zintegrowanych metod

nr sprawy ZP/PN/45/2020/WSR

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Wrocławia oraz nieruchomościami poza Wrocławiem

zamówienie na Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Wrocławia oraz nieruchomościami poza Wrocławiem

nr sprawy ZP/PN/42/2020/WSP

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. M. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 138

zamówienie na: Usuwanie wyrobów azbestowych z obiektu przy ul. Góralskiej 24w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wrocławia w 2020 roku

zamówienie na Usuwanie wyrobów azbestowych z obiektu przy ul. Góralskiej 24w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wrocławia w 2020 roku

nr sprawy ZP/PN/44/2020/WSR

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 138

Oferty pracy

stanowisko: stanowisko ds. sprzedaży lokali mieszkalnych

stanowisko stanowisko ds. sprzedaży lokali mieszkalnych

miejsce pracy Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości

termin składania ofert

stanowisko: stanowisko ds. modelowań i monitoringu

stanowisko stanowisko ds. modelowań i monitoringu

miejsce pracy Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Zrównoważonej Mobilności

termin składania ofert

stanowisko: stanowisko ds. mobilności aktywnej

stanowisko stanowisko ds. mobilności aktywnej

miejsce pracy Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Zrównoważonej Mobilności

termin składania ofert

stanowisko: stanowisko ds. konsultacji

stanowisko stanowisko ds. konsultacji

miejsce pracy Urząd Miejski Wrocławia,Wydział Partycypacji Społecznej

termin składania ofert

stanowisko: stanowisko ds. projektów edukacyjnych

stanowisko stanowisko ds. projektów edukacyjnych

miejsce pracy Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych

termin składania ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij