Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się 
w godzinach od 8.00 do 15.15.
NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej
.

Do 16.30 obsługiwani będą klienci w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II.
8, 22 i 29 sierpnia w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne zakresie rejestracji pojazdów.


Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się 
w godzinach od 8.00 do 15.15.
NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej
.

Do 16.30 obsługiwani będą klienci w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II.
8, 22 i 29 sierpnia w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne zakresie rejestracji pojazdów.


Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15 - w COM I, II, III, IV i V,  w COP i w USC. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.

Od 3 sierpnia 2020 r. zostaną wydłużone godziny obsługi klientów w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II  - sprawy będzie można załatwiać w godz. od 8.00 do 16.30.


1, 8. 22 i 29 sierpnia 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I, przy ul. G. Zapolskiej 4 będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów.

COP

Centrum Obsługi Podatnika mieści się w budynku przy ulicy Kotlarskiej 41 i obsługuje klientów w zakresie spraw związanych m.in. z:

 • podatkiem od nieruchomości
 • podatkiem rolnym
 • podatkiem leśnym
 • podatkiem od środków transportowych
 • opłatą skarbową
 • opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności nie podatkowych
 • opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • dokonaniem aktualizacji danych kontaktowych
 • potwierdzeniem profilu zaufanego

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Gminy Wrocław:


82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
-
opłata skarbowa

23 1020 5226 0000 6402 0417 8034
-
opłata za korzystanie ze wszystkich typów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (opłaty roczne i ratalne)

68 1020 5226 0000 6302 0417 4751
-
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

13 1020 5226 0000 6702 0417 4769
-
podatek od środków transportowych

08 1020 5226 0000 6002 0646 7312
- należności z tytułu profesjonalnej rejestracji pojazdów

COM

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15.
NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej
.

Do 16.30 obsługiwani będą klienci w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II.
8, 22 i 29 sierpnia w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne zakresie rejestracji pojazdów.


Centra Obsługi Mieszkańca  działają w budynkach UMW przy:

 • ul. G. Zapolskiej 4
 • pl. Nowy Targ 1-8
 • ul. W. Bogusławskiego 8,10
 • al. M Kromera 44
 • al. Karkonoska 45 (punkt CM Polmozbyt - tylko rejestracja pojazdów) - nieczynne do odwołania
 • ul. Hubska 8 - 16

Ważny komunikat

Awaria CEPIK - nie można zarejestrować samochodu

W związku z gólnopolską awarią CEPIK nie ma w tej chwili możliwości realizacji spraw z zakresu rejestracji pojazdów.

więcej o informacji: Awaria CEPIK - nie można zarejestrować samochodu

Tablica ogłoszeń

Rejestracja pojazdów w soboty

8, 22 i 29 sierpnia 2020 roku (soboty), w godzinach od 8.00 do 13.00, COM I, przy ul. G. Zapolskiej 4 będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów.

Rejestracja pojazdów do godz. 16.30

Do 16.30 wydłużone zostały godziny obsługi klientów w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II (ul. G. Zapolskiej i pl. Nowy Targ)

Organizacja pracy Urzędu

OBSŁUGA Klientów odbywa się w godzinach od  8.00 do 15.15. Do 16.30 można załatwić sprawy dot. rejestracji pojazdów w COM i iCOM II.  NIECZYNNY jest punkt rejestracji pojazdów przy al. Karkonoskie.

Komunikat w sprawie obowiązku rejestracji jachtu

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, informuje że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zmianie ulegają przepisy w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, iż konsultacje projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021r. odbędą się w okresie: od 03.08.2020 r. do dnia 07.09.2020 r.

Obwieszczenie dot. polowania zbiorowego

Obwieszczenie dot. polowania zbiorowego, które będzie miało miejsce na terenie obwodu łowieckiego leżącego w granicach administracyjnych m. Wrocławia.

Wyniki III edycji programu stypendialnego dla artystów

Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu 152 wniosków przyznała stypendia w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie 25 osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

Konsultacje społeczne

Jak zazielenić ulicę Żeromskiego?

Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 lipca 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 lipca 2020 r.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie odroczenia terminu wnoszenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 czerwca 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 10 lipca 2020 r.

Przetargi i oferty miasta

zamówienie na: Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 60.000.000 zł, w wysokości 80.000.000 zł, w wysokości 90.000.000 zł i wysokości 72.602.941 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

zamówienie na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 60.000.000 zł, w wysokości 80.000.000 zł, w wysokości 90.000.000 zł i wysokości 72.602.941 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

nr sprawy ZP/PN/41/2020/WFN

zamawiający Gmina Wroclaw - Urząd Miejski Wroclawia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Platformma zakupowa https://um-wroc.logintrade.net

zamówienie na: Realizacja "Wrocławskiego programu kontroli liczebności komarów" w 2020 roku przy zastosowaniu zintegrowanych metod

zamówienie na Realizacja "Wrocławskiego programu kontroli liczebności komarów" w 2020 roku przy zastosowaniu zintegrowanych metod

nr sprawy ZP/PN/45/2020/WSR

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Wrocławia oraz nieruchomościami poza Wrocławiem

zamówienie na Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Wrocławia oraz nieruchomościami poza Wrocławiem

nr sprawy ZP/PN/42/2020/WSP

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. M. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 138

zamówienie na: Usuwanie wyrobów azbestowych z obiektu przy ul. Góralskiej 24w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wrocławia w 2020 roku

zamówienie na Usuwanie wyrobów azbestowych z obiektu przy ul. Góralskiej 24w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wrocławia w 2020 roku

nr sprawy ZP/PN/44/2020/WSR

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 138

Oferty pracy

stanowisko: stanowisko ds. sprzedaży lokali mieszkalnych

stanowisko stanowisko ds. sprzedaży lokali mieszkalnych

miejsce pracy Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości

termin składania ofert

stanowisko: stanowisko ds. modelowań i monitoringu

stanowisko stanowisko ds. modelowań i monitoringu

miejsce pracy Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Zrównoważonej Mobilności

termin składania ofert

stanowisko: stanowisko ds. mobilności aktywnej

stanowisko stanowisko ds. mobilności aktywnej

miejsce pracy Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Zrównoważonej Mobilności

termin składania ofert

stanowisko: stanowisko ds. konsultacji

stanowisko stanowisko ds. konsultacji

miejsce pracy Urząd Miejski Wrocławia,Wydział Partycypacji Społecznej

termin składania ofert

stanowisko: stanowisko ds. projektów edukacyjnych

stanowisko stanowisko ds. projektów edukacyjnych

miejsce pracy Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych

termin składania ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij